Informace k IS MŽP Systém evidence kontaminovaných míst

Dovolujeme si oznámit, že v lednovém čísle Věstníku MŽP byl zveřejněn nový metodický pokyn Odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro práci s databází SEKM 3, který obsahuje závazné pokyny pro všechny uživatele systému, tzn., nejenom pro anotátory, administrátory a další, kteří se účastní na správě a poskytování dat, ale i pro běžné uživatele a veřejnost. Tento metodický pokyn ruší předchozí pokyn z roku 2011. Nedílnou součástí pokynu je tzv. "Manuál", který bude zpřístupněn přímo v systému SEKM, kde nahradí dosavadní nápovědu.

O dalších důležitých změnách bude Odbor environmentálních rizik a ekologických škod informovat v této rubrice nebo přímo na nástěnce v systému SEKM.