Plné obnovení provozu databáze "Systém evidence kntaminovaných míst"

11. listopadu 2019 jsme se dočkali dlouho očekávané události. Do pilotního provozu byla předána nová aplikace SEKM 3, která umožní efektivní a moderní práci v databázi "Systém evidence kontaminovaných míst". Nový systém pracuje výhradně na internetu. Není nutné stahování dalšího přídavného editoru. Pro týmy zpracovávající data pro 2. etapu Národní inventarizace kontaminovaných míst byla vyvinuta mobilní aplikace. Databáze je přístupná na této adrese.