Konference - Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Cílem setkání je představit nejnovější poznatky o stavu a ochraně sysla obecného v České a Slovenské republice. Setkání je určeno jak pracovníkům orgánů ochrany přírody a odborné veřejnosti, pracovníkům ekologické výchovy, tak i místním obyvatelům a zemědělcům.

Kdy: 28.-29. listopad 2019
Kde: Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka

K účasti na konferenci či k přednesení příspěvku se, prosím, registrujte zde.

Stáhněte si...