Světová obchodní organizace (WTO)

World Trade Organization (WTO)

WTO - logo

Světová obchodní organizace (WTO) vznikla k 1. lednu 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a o obchodu (GATT) a je jediným mezinárodním orgánem zabývajícím se pravidly globálního obchodu mezi státy. Dohoda o zřízení WTO byla schválena 15. dubna 1994 v Marrakéši během Uruguayského kola jednání GATT. Principy a dohody uzavřené v rámci GATT byly přijaty WTO, které byla udělena pravomoc je dále rozšiřovat. Česká republika je členem WTO od počátku jejího vzniku. Počet členů organizace se neustále zvyšuje; k 29. červnu 2016 jich bylo 164. Aktuální přehled členů je možné nalézt zde.

Hlavním posláním WTO je podpora fungování mezinárodního obchodu na základě daných pravidel, nestranné urovnávání sporů mezi vládami a organizace obchodních jednání. Základem činnosti Světové obchodní organizace WTO jsou dohody, které byly sjednány během tzv. Uruguayského kola, tvořící právní základ pravidel mezinárodního obchodu.

Během jednání v Marrakéši v dubnu 1994 bylo přijato Rozhodnutí o obchodu a životním prostředí, kterým byl založen Výbor pro obchod a životní prostředí (Committee on Trade and Environment – CTE). CTE se zabývá vztahy mezi obchodními a environmentálními opatřeními a posuzuje je s cílem prosazovat je v kontextu udržitelného rozvoje.

Základní informace

Zapojení ČR