Webinář „Workshop on Light Pollution 2020“

Dne 14. května 2020 se uskutečnil první mezinárodní webinář zaměřený na Světelné znečištění. „Workshop on Light Pollution 2020“ proběhl v rámci Českého předsednictví Visegradské čtyřky (V4). Webináře se zúčastnilo 45 zástupců z Česka, Maďarska, Slovenska a Polska, dále i z Německa, Francie, Slovinska a Rakouska.

Cílem webináře bylo otevřít téma světelného znečištění v zemích V4, upozornit na dopady, které tento fenomén má na zdraví i přírodu, a sdílet vědomosti i zkušenosti napříč státy i odbornostmi.

Webinář byl rozdělen do dvou panelů. První část byla věnována shrnutí vědeckého poznání, druhá část pak praxi a snaze o řešení problému světelného znečištění v jednotlivých státech.

Prvním přednášejícím byla Zdeňka Bendová, docentka katedry fyziologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Představila dopad světelného znečištění na zdraví z fyziologického pohledu a objasnila vliv gangliových buněk na synchronizaci cirkadiánního systému světelnými podněty. Ke správné synchronizaci našich cirkadiánních hodin je potřebný výrazný rozdíl osvětlenosti mezi dnem a nocí. Rovněž vysvětlila způsob produkce melatoninu a jeho důležité funkce s dopady na zdraví člověka.

Prezentace:

Zdeňka Bendová (PDF, 812 kB) - Light pollution - What do we know about its impacts (EN)

Druhým přednášejícím byl Michal Zeman, profesor katedry živočišné fyziologie a etologie přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, který se zaměřil na fyziologické procesy, které mohou být ovlivněny světlem. Prezentoval nejnovější závěry svého týmu k vlivu světla v noci na produkci melatoninu a dalších hormonů v lidském těle a na rozvoj civilizačních chorob (Rumanová, Stebelová, Molčan, Okuliarová).

Data z prezentace

První blok uzavřel Andrej Mohar, zakládající člen Dark Sky Slovenia a člen týmu, který připravoval Slovinský zákon o světelném znečištění. Jeho prezentace byla zaměřena především na praktické informace a ukázky světelného znečištění ve Slovinsku a Evropě. Závěrem doporučil tyto stránky, které se věnují udržitelnému osvětlování: www.eeb.org, www.licht-und-natur.eu, www.cielobuio.org a www.temnonebo.com.

Prezentace

Andrej Mohar (PDF, 2 MB) - Light Pollution - Why we cannot solve it? (EN)

Druhý blok, který následoval po diskuzi, zahájila Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí. Ve své prezentaci představila práci meziresortní pracovní skupiny pro světelné znečištění a jednotlivé úkoly zapojených organizací. Druhá část prezentace se věnovala dotacím na výměnu veřejného osvětlení a podpoře, kterou MŽP a MPO na tyto projekty poskytuje s bonifikací svítidel 2 700 K a nižší. Více informací o těchto programech naleznete na stránkách www.narodniprogramzp.cz a www.mpo-efekt.cz. Snížení světelného znečištění však není jen o výměně veřejného osvětlení, ale i o správném osvětlení památek, reklam, billboardů či stavebním zákoně a světelných normách. Více se o světelném znečištění můžete dočíst na stránkách MŽP, na stránkách www.svetelneznecisteni.cz , či na stránkách Astronomického ústavu AV ČR, lze také sledovat facebookovou stránku Světelné znečištění.

Prezentace

Anna Pasková (PDF, 1 MB) - Light Pollution: Experiences from the Czech Republic (EN)

Následovala Natalie Commeau, z francouzského Ministerstva pro ekologii a udržitelnost, se svým příspěvkem shrnujícím právní rámec světelného znečištění ve Francii.

Prezentace

Natalie Commeau (PDF, 400 kB) - The regulatory framework of light pollution in France (EN)

Matjaz Ferjancic ze slovinského ministerstva životního prostředí a územního plánování ve své prezentaci představil limity pro osvětlení, jak ty minulé, které byly platné od roku 2007, tak ty připravované, které cílí na snížení energetické náročnosti. Aktuálně ve Slovinsku zvažují limit pro náhradní teplotu chromatičnosti a počítají se snížením či vypnutím osvětlení během noci.

Prezentace:

Matjaz Ferjancic (PDF, 256 kB) - Light Pollution: Slovenian experience (EN)

Za Německo vystoupila Sibylle Schroer, koordinátorka projektů na Leibnizově institutu sladkovodní ekologie a vnitrozemského rybolovu (IGB) z pracovní skupiny světelného znečištění a ekofyziologie. Její prezentace představila regulaci světelného znečištění, ochranu přírody a krajiny v Německu a dopady nevhodného umělého osvětlení na noční životní prostředí a druhy, ať už se jedná o netopýry, ptáky, či krajinu a ekosystémy jako celek. Uvedla řešení, kterými jsou obecně platná pravidla – svítit tam kde je potřeba a kdy je potřeba, používat teplých barev (pod 3000 K) a nejnižší možné intenzity. Zajímavé informace můžete najít zde či v publikaci (PDF, 3 MB).

Prezentace:

Sibylle Schroer (PDF, 3 MB) - Light Pollution and regulations in Germany (EN)

Maďarské zkušenosti představil Zoltán Kolláth, profesor fyziky na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti. Ty prezentoval na příkladů parků tmavé oblohy (Zscelic, Hortobágy, Bükk), projektů a výzkumů. Svou prezentaci zakončil představením nové publikace (PDF, 6 MB).

Prezentace:

Zoltán Kolláth (PDF, 5 MB) - Light Pollution: Experiences from Hungary

V závěru semináře prezentoval Wojciech Noga z neziskové organizace Polaris – OPP a polské Tmavé oblohy. Ukázal příklady z výměny veřejného osvětlení v obci Sopotnia Wielka a příručku napomáhající správnému výběru osvětlení.

Prezentace:

Wojciech Noga (PDF, 20 MB) - Dark Sky Poland (PL)

Svým písemným příspěvkem (PDF, 105 kB) se připojilo i Tyrolsko (Rakousko). V rámci Rakouska je ochrana přírody a životního prostředí většinou spravována jednotlivými spolkovými zeměmi. Obecně nejsou žádné právní předpisy postihující světelné znečištění. Existuje však norma ÖNORM O 1052 Light immissions – measurement and assessment (2012) definující mezní hodnoty a popisující způsoby, jak se vyhnout negativním dopadům světla na lidské zdraví a životní prostředí. Dále se na světelné znečištění zaměřuje Rakouská příručka pro venkovní osvětlení (2018). Tyrolsko stejně jako ostatní spolkové země má svého ombudsmana pro životní prostředí. Tyrolsko přijalo dodatečné standardy, které musí být plněny ve správním řízení. Od ledna 2020 se Tyrolsko účastní projektu INTERREG SKYSCAPE ITAT 2047 spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj V-A Italien-Österreich 2014-2020. Hlavním cílem projektu je chránit a propagovat temnou a nedotčenou noční oblohu, snížit znečištění světlem a přispět k temné noční obloze pro zdraví a pohodu lidí, zvířat a rostlin.

Další informace

Příručka (PDF, 6 MB).