Světelné znečištění

Světelné znečištění (hovorově světelný smog) je čím dál významnějším civilizačním problémem obtěžujícím vyspělé země nepříznivými vlivy umělého osvětlení na oblasti lidského zdraví, životního prostředí, ekonomiky, bezpečnosti a viditelnosti noční hvězdné oblohy. Původcem světelného znečištění je obecně každý umělý světelný zdroj a dochází k němu především směrováním světla do nežádoucích prostor (např. na nebe, do volné krajiny nebo okny do interiérů), osvětlováním mimo nutné časové období (např. osvětlení parkoviště nákupního centra mimo otevírací dobu) nebo použitím zdrojů s nevhodnými spektrálními charakteristikami (zejména v modré části spektra).

Za posledních 10 až 15 let se poznání v této oblasti zásadně rozšířilo, na toto téma byly vydány stovky vědeckých a statistických prací a v Evropě byla přijata první zákonná opatření. Významnou změnou jsou také iniciativy zdola - občanské (např. Bystřické memorandum za zachování tmavé oblohy (PDF, 116 kB), komunální (Manětínská oblast tmavé oblohy ( (PDF, 9 MB), Jizerská oblast tmavé oblohy (PDF, 1 MB), Beskydská oblast tmavé oblohy (PDF, 1 MB)), ochrana přírody (CHKO Jizerské hory, CHKO Brdy, CHKO Žďárské vrchy, NP Podyjí) - kdy zájem na těchto úrovních předbíhá zájem státu jako celku. Zároveň registrujeme stížnosti občanů na obtěžování světelným znečištěním a světlem obecně, kteří ale nemají kde své nároky uplatnit, protože světelné znečištění není v současné době České republice legislativně ošetřené. Dílčí předpisy, které lze částečně využít pro ochranu občana a přírody před světelným znečištěním, existují, je ovšem nutno nalézt komplexní způsob nebo způsoby řešení této problematiky.

V únoru 2017 byla ministrem životního prostředí ustanovena mezirezortní pracovní skupina pro řešení této problematiky. Cílem její práce by mělo být nalezení účinných nástrojů pro omezení světelného znečištění v co největší míře a poskytnutí právní ochrany před světelným znečištěním občanům. Prvním výsledkem práce této skupiny bylo vypracování základního informačního materiálu pro Vládu České republiky o problematice světelného znečištění, jeho dopadech a absenci jeho řešení v České republice: https://www.mzp.cz/cz/news_170724_SZ. V současné době pracuje skupina na identifikaci možných řešení této problematiky, jež jsou v kompetenci jednotlivých členů pracovní skupiny.

S podporou Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí ČR byla vydána Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce (PDF, 4 MB), jejímž autorem je Odborná skupina pro světelné znečištění v rámci České astronomické společnosti. Tato skupina vydala i další informační materiály: leták (PDF, 3 MB) a jednoduchý informační letáček (PDF, 382 kB) .

V rámci Programu na podporu projektů NNO pro rok 2017 vznikla příručka pro města a obce Jak na veřejné osvětlení (PDF, 3 MB).

Více informací o světelném znečištění lze najít např. na webových stránkách: http://www.svetelneznecisteni.cz/.