Seminář „Sucho a povodně jako krizové situace – výstrahy, rychlá reakce, krizové řízení“

Seminář „Sucho a povodně jako krizové situace – výstrahy, rychlá reakce, krizové řízení“ je zaměřen na zvýšení připravenosti na sucho i povodně a adekvátní reakci na tyto krizové situace s využitím všech dostupných informací a prostředků tak, aby ztráty na životech a majetku byly co nejmenší.

 

Program semináře se soustředí na aktuální situace – ukáže, jak vznikají předpovědi a odstupňované výstrahy na sucho a povodně (včetně přívalových), jak se šíří, jak jim rozumět a co po jejich obdržení dělat, kde je najdeme (weby, šíření po linii ČHMÚ – HZS – obce), jaká je činnost důležitých složek krizového řízení a IZS. Vše navazuje na stav plnění Usnesení vlády č. 620 – zejména část, která se týká operativních opatření, přípravy operačních plánů pro zvládání sucha a také povodňových plánů na základě platných a připravovaných metodických pokynů MŽP a MZe. Přínosem bude i připravovaná novela Vodního zákona, která zahrne novou část o suchu.

Více informací zde
Stáhněte si...