Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Suché skály na období 2022-2031

Publikováno: 11.01.2022

K návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Suché skály na období 2022-2031 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 31. ledna 2022 na adresu Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. V případě zájmu o gisové vrstvy znázorňující hranice národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je možné požádat prostřednictvím e-mailu: olga.suhajkova@mzp.cz.

Oznámení (PDF, 225 kB) o zpracování návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Suché skály na období 2022-2031

Mapové přílohy