Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR obsahuje zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v jednotlivých oblastech zájmu/sektorech prezentovaných ve Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, včetně ekonomických analýz.

Stáhněte si...