Studentské stáže

Publikováno: 20.08.2019

Ministerstvo životního prostředí umožňuje studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol získání pracovních zkušeností prostřednictvím odborné praxe prezenční formou. Po dobu výkonu praxe nevzniká mezi ministerstvem a praktikantem pracovně právní vztah a praktikantovi za vykonanou činnost nenáleží žádná odměna.

Žádosti o výkon odborné praxe vyřizuje Odbor personální a státní služby. Kontaktní osobou je Bc. Alena Šmídová, alena.smidova@mzp.cz, telefon: 267 122 434.