Povinně zveřejňované informace

                                                                                                                                                                                                            
1. Název Ministerstvo životního prostředí České republiky
2. Důvod a způsob založeníDůvod a způsob založení
3. Organizační struktura Organizační struktura ministerstva
Organizace zřizované ministerstvem
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetových stránek
Kontakty
Úřední hodiny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
4.7 Adresa podatelny
4.8 Elektronická adresa podatelny
Informace o Podatelně Ministerstva životního prostředí
4.9 Datová schránkaIdentifikátor datové schránky: 9gsaax4
Identifikátor datové schránky pro příjem velkoobjemových zpráv (do 50 MB): 8qzykr4
Identifikátor datové schránky ISPOP (Ministerstvo životního prostředí): 5eav8r4
5. Případné platby lze poukázat Bankovní spojení: 19-7628001/0710
6. IČIČ: 00164801
7. DIČ Ministerstvo životního prostředí není plátcem DPH.
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
Strategické dokumenty
Státní politika životního prostředí
8.2 Rozpočet Informace o hospodaření resortu
Informace o výsledcích kontrol
9. Žádosti o informace
10. Příjem podání a podnětů
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
Poskytování informací Opravné prostředky (PDF, 185 kB)
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Portál veřejné správy
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
Legislativa
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Rozhodnutí nadřízené-ho orgánu
o výši úhrad za poskytnutí informací
Poskytování informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
Ministerstvo životního prostředí nemá k dispozici a neposkytuje výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy MŽP o činnosti v oblasti poskytování informací