Povinně zveřejňované informace

Název: Ministerstvo životního prostředí

Důvod a způsob založení
Organizační struktura ministerstva
Organizace zřízené ministerstvem
Kontakty
Úřední hodiny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
Telefonní seznam
Bankovní spojení: 19-7628001/0710
IČ: 00164801
Informace o hospodaření resortu
Informace o výsledcích kontrol
Žádosti o informace
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vzory licenčních smluv
Sazebník úhrad za poskytování informací: hrazení nákladů, ceník
Opravné prostředky (PDF, 185 kB )
Nejdůležitější používané předpisy
Seznamy hlavních dokumentů: ovzduší, voda, odpadové hospodářství, příroda a krajina, rizika pro životní prostředí, stav životního prostředí, environmentální politika a nástroje, ochrana klimatu