Oznámení o zpracování plánu péče o Národní přírodní památku Stránská skála

Publikováno: 23.06.2020

K oznámení o zpracování návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Stránská skála na období 2021-2030 a záměru jeho schválení je možné se vyjádřit nejpozději v termínu do 15. července 2020, a to adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 01 Praha 10

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Stránská skála na období 2021-2030 (PDF, 292 kB)

Plán péče: