Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště

Publikováno: 12.09.2017

Informace o podané žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v rámci záměru „Obytný soubor Lokalita Pod Hády, Brno“, v k.ú. Maloměřice, investorem Developer Brno Hády, a.s.
Stáhněte si...