Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Rohan City - sekce E

Publikováno: 18.05.2021

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Rohan City - sekce E". Investorem je společnost Konsorcium Rohan, s.r.o., zastoupená společností Rohan engineering, s.r.o., substitučně zastoupená společností URBIA, s.r.o..

Stáhněte si...