Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemních komunikací

Publikováno: 08.10.2018

Informace se týká závazného stanoviska MŽP vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, k umístění stavby „Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15286 a místní komunikace“, v k.ú. Slatina a Podolí u Brna, investorem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.

Stáhněte si...