Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "Park Malšovice - Areál aktivit volného času Hradec Králové"

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro stavbu "Park Malšovice - Areál aktivit volného času Hradec Králové" investorovi Tschechien 8 Immobilienkommanditgesellschaft k. s., dne 5. 11. 2012.

Stáhněte si...