Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "Obytný soubor BD Letňanské zahrady"

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro stavbu "Obytný soubor BD Letňanské zahrady" investorovi CENTRAL GROUP a.s, dne 18. 4. 2014.

Stáhněte si...