Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště pro stavbu "Office & Shopping Centre Bořislavka"

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst, vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Office & Shopping Centre Bořislavka" investorovi BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE, s.r.o. dne 27.5.2015

Stáhněte si...