Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "AFI CITY"

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro stavbu "AFI CITY" investorovi TULIPA CITY, s.r.o, dne 15. 7. 2013.

Stáhněte si...