Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu nebo porušení práva Unie

V souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, je zřízena elektronická adresa a fyzická schránka pro příjem oznámení:

  • elektronická adresa je prosetrovatel@mzp.cz ,
  • fyzická schránka je umístěna po levé straně hlavního chodu do budovy MŽP na adrese Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, a je označena nápisem „Ministerstvo životního prostředí - Schránka pro oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu nebo porušení práva Unie". 

Funkcí prošetřovatele podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu nebo porušení práva Unie byli na Ministerstvu životního prostředí pověřeni Ing. Vladimír Sassmann, ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly, a Mgr. Jiří Kučera, ministerský rada v oddělení interního auditu.