Statistická zjišťování prováděná Ministerstvem životního prostředí (zákon č. 89/1995 Sb., v rámci Programu statistického zjišťování)

Program statistických zjišťování na rok 2021

V Programu statistických zjišťování na rok 2021, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, (Vyhláška č. 466/2020 Sb. ze dne 27. listopadu 2020) a v Příloze č. 1 a 2 k této vyhlášce (Příloha 1 – Program statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem na rok 2021, Příloha 2 – Program statistických zjišťování prováděných ministerstvy na rok 2021), nejsou žádná resortní statistická zjišťování Ministerstva životního prostředí.