Stará důlní díla

Stará důlní díla definuje horní zákon jako podzemní důlní dílo, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje zjišťování starých důlních děl a jejich registraci.

Nová webová aplikace umožňuje ohlašovat zjištěné nebezpečné projevy starých důlních děl nebo jejich projevů na povrch. Oznamovací povinnost je všeobecná a vyplývá z § 35, odst. 4 horního zákona (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství v platném znění).