Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště

Publikováno: 13.09.2017

Informace se týká podané žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v rámci záměru "PONAVA CITY“, k.ú. Ponava, obec Brno, investorem IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Stáhněte si...