Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Nová Elektra - Poděbradská

Publikováno: 11.01.2022

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Nová Elektra - Poděbradská". Investorem je společnost FINEP Hloubětín a.s..

Stáhněte si...