Stanovisko k aplikaci § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., zákona o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb.

Společné stanovisko odboru legislativního a ochrany ovzduší se vyjadřuje k nutnosti doložení energetického posudku pro doložení ekonomické nepřijatelnosti využití tepla ze soustavy tepelnou energií nebo ze zdroje, který není zdrojem znečišťování ovzduší, podle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v případě, že nově instalovaný spalovací zdroj má tepelný výkon nižší než 200 kW, a to s ohledem na ustanovení § 9a odst. 1 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Zveřejněno: 6. 6. 2017

Aktualizováno: 14. 2. 2019

Stáhněte si...