Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS II - České Budějovice k umístění parkoviště pro stavbu "Modernizace a optimalizace výrobního areálu FRONIUS Česká republika s.r.o., Český Krumlov"

Publikováno: 04.12.2020

Informace se týká vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS II - České Budějovice k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, a to podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Modernizace a optimalizace výrobního areálu FRONIUS Česká republika s.r.o., Český Krumlov". Investorem je společnost FRONIUS Česká republika s.r.o., zastoupená společností RotaGroup a.s.