Stanovisko k § 17 odst. 3 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Stanovisko k § 17 odst. 3 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, podle kterého se nařizuje bezodkladné omezení provozu nebo odstavení zdroje v uvedených případech.

Stáhněte si...