Stanoviska MŽP ve smyslu §32 zákona o obalech

Stanoviska MŽP ve smyslu § 32 písm. m) zákona o obalech ve věci stanovení v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je či není obalem ve smyslu § 2 písm. a) tohoto zákona.