Stanoviska

V této sekci jsou uvedeny nejdůležitější výklady a stanoviska MŽP a soudů, které se týkají aplikace právních předpisů na ochranu ovzduší. Jsou zde zařazena zejména stanoviska k interpretaci určitých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, který je účinný od 1. září 2012.