Metodika stanovení přirozenosti lesů v ČR

Základní kritéria a parametry pro hodnocení přirozenosti lesních porostů ve zvláště chráněných územích ČR