Metodické pokyny k harmonizovanému přidělování povolenek v rámci EU-ETS po roce 2012 (kromě pokynu č. 7)

Český překlad série metodických pokynů pro stanovení předběžné výše bezplatné alokace stacionárních zařízení ve III. obchodovacím období systému EU ETS (2013-2020). Originální anglické znění pokynů a další dokumenty jsou k dispozici na webu Evropské komise (zde).

Metodický pokyn č. 7 je publikován samostatně (zde), protože řeší stanovení alokace pro nové účastníky EU ETS a metodiku úprav již stanovené alokace v důsledku změn v provozu jednotlivých zařízení.

Metodický pokyn č. 1: Všeobecné pokyny pro metodiku přidělování (PDF, 1 MB )
Metodický pokyn č. 1 podává celkový přehled o procesu přidělování povolenek a vysvětluje základy metodiky přidělování povolenek.

Metodický pokyn č. 2: Pokyny k metodikám přidělování povolenek (PDF, 2 MB )
Metodický pokyn č. 2 vysvětluje, jak metodika přidělování povolenek funguje a jaké má hlavní rysy.

Metodický pokyn č. 3: Návody k postupu týkající se sběru dat (PDF, 2 MB )
Metodický pokyn č. 3 vysvětluje, jaké údaje mají provozovatelé předkládat příslušným orgánům a jak se mají tyto údaje shromažďovat. Odráží se zde struktura šablony na sběr dat, kterou poskytla Evropská komise.

Metodický pokyn č. 4: Ověřování výkazů výchozích dat pro vnitrostátní opatření a metodických zpráv (PDF, 1 MB)
Metodický pokyn č. 4 vysvětluje proces ověřování týkající se sběru dat pro vnitrostátní prováděcí opatření (NIM).

Metodický pokyn č. 5: Postupy týkající se úniku uhlíku (PDF, 684 kB )
V metodickém pokynu č. 5 je představena problematika úniku uhlíku a to, jak ovlivňuje výpočet přidělování bezplatných povolenek.

Metodický pokyn č. 6: Přeshraniční toky tepla (PDF, 1 MB )
Metodický pokyn č. 6 vysvětluje, jak funguje metodika přidělování povolenek v případě přenosu tepla přes „hranice“ zařízení.

Metodický pokyn č. 8: Dílčí zařízení pro odpadní plyny a emise z procesů (PDF, 1 MB )
Metodický pokyn č. 8 obsahuje vysvětlení metodiky přidělování povolenek u dílčích zařízení produkujících provozní emise, zejména způsob řešení odpadních plynů.

Metodický pokyn č. 9: Návod pro konkrétní odvětví (PDF, 3 MB )
Metodický pokyn č. 9 obsahuje podrobný popis referenčních úrovní produktů, jakož i systémové hranice jednotlivých referenčních úrovní produktů uvedených v prováděcích opatřeních platných v celém Společenství.