Reakce odboru odpadů MŽP na stanovisko ČAOH ke spuštění SEPNO a formě zasílání naskenovaných ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů do datových schránek ISPOP a MŽP

Reakce odboru odpadů MŽP na stanovisko České asociace odpadového hospodářství ke spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a formě zasílání naskenovaných ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů do datových schránek MŽP a Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Stáhněte si...