Správní aparát UNEP

Správní aparát UNEP se skládá z Výkonného ředitele, zástupce Výkonného ředitele a jednotlivých divizí.

Odkaz: Organigram UNEP

Výkonný ředitel

V čele Výkonného aparátu UNEP stojí Výkonný ředitel jmenovaný generálním tajemníkem OSN na čtyřleté období. Výkonný ředitel odpovídá za celkové řízení UNEP. Od léta 2016 zastává funkci Výkonného ředitele UNEP Erik Solheim.Tuto důležitou funkci vykonává ředitel ve spolupráci se svým zástupcem, který vedle odborné pomoci ve věcných otázkách pomáhá Výkonnému řediteli také při strategickém plánování a řízení chodu UNEP. Zástupce Výkonného ředitele je bezprostředně odpovědný za plnění plánu činnosti UNEP a za řízení sekcí a regionálních úřadoven UNEP. Zástupcem Výkonného ředitele byl v 2. polovině 2014 byl zvolen Ibrahim Thiam.

Divize UNEP

Úkolem divizí je podporovat a napomáhat řízení ochrany životního prostředí v zájmu prosazování zásad udržitelného rozvoje. Pro tyto účely bylo vytvořeno těchto 5 tematických divizí:

  1. Komunikace a informace veřejnosti - Communications and Public Information (DCPI)
  2. Divize pro environmentální politiku a její implementaci - Environmental Policy Implementation (DEPI)
  3. Divize včasného varování a hodnocení - Early Warning and Assessment (DEWA)
  4. Divize pro technologie, průmysl a ekonomiku – Technology, Industry and Economics (DTIE)
  5. Environmentálního práva a úmluv - Environmental Law and Conventions (DELC)

Více informací o organizaci UNEP naleznete zde.