Oznámení návrhu Změny č. 1/2019 plánu péče o NPR Špraněk na období 2014 - 2019

Publikováno: 29.11.2019

K návrhu Změny č. 1/2019 plánu péče o NPR Špraněk na období 2014 - 2019 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 13. prosince 2019 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.