MŽP předávalo zkušenosti expertům ze Srbska

Dne 13.3.2018 se na MŽP uskutečnilo setkání s experty ze Srbska (MŽP Srbska, Kanceláře pro investice Úřadu vlády a Sekretariátu pro energetiku, výstavbu a dopravu Autonomní provincie Vojvodina), kteří se zajímali o zkušenosti České republiky v oblasti udržitelné energetiky a energetického využívání odpadů. O své zkušenosti se podělili pracovníci odboru energetiky a změny klimatu, odboru odpadů MŽP a také Státního fondu životního prostředí.

Srbským představitelům byly poskytnuty rovněž informace o možnosti spolupráce s českými partnery při přípravě projektů zaměřených na mitigace a adaptace na změnu klimatu, jež mohou být financovány ze Zeleného klimatického fondu (GCF).

MŽP ČR má se Srbskem sjednáno Memorandum o spolupráci v oblasti životního prostředí již od roku 2006. Ustavení samostatného ministerstva životního prostředí, ke kterému došlo v Srbsku v létě 2017, signalizuje, že srbská vláda bude věnovat tomuto tématu, důležitému i v rámci vyjednávání o vstupu Srbska do EU, zvýšenou pozornost. Srbsko patřilo v minulosti mezi prioritní země české rozvojové spolupráce, což umožnilo realizaci řady projektů, např. zlepšujících přístup k pitné vodě a sanitaci, nakládání s odpady i zlepšení energetické efektivnosti v Srbsku českými firmami. Zájmem MŽP ČR je spolupráci v tomto směru dále podporovat.