Spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí a UNEP v oblasti ochrany klimatu

Ministerstvo životního v říjnu 2017 podepsalo s UNEP smlouvu o poskytnutí finanční podpory na realizaci aktivit připravujících rozvojové státy na získání přístupu k finančním prostředkům Zeleného klimatického fondu (Green Climate Fund). Tyto prostředky jsou konkrétně určeny na projekt pomoci Srbsku, případně dalším balkánským státům s názvem: Programme for facilitating the engagement with and access to the Green Climate Fund for Serbia and/or other countries of the Western Balkans. UNEP v této souvislosti vyhlásil výběrové řízení pro zájemce o účast na tomto projektu. Bližší informace o tomto projektu a podmínkách výběrového řízení lze nalézt na této adrese: Adresa