Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 hledá zájemce o předložení projektu do výzvy

V Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 již byla schválena celá řada zajímavých projektů. Přesto jsou hledány ještě další kvalitní projekty/záměry - také v oblasti, která by se Vás mohla týkat.
V případě Vašeho zájmu, Společný sekretariát s Vámi dohodne termín konzultace k dalším podrobnostem.

Přehled kontaktů

Celkové výdaje projektu přesahují 30.000 eur. Více informací naleznete také zde.

Zde ještě několik bodů z Programového dokumentu, co je možno podpořit:

Prohloubení přeshraniční koordinace za účelem zachování a podpory biologické rozmanitosti
prioritní osa 2, Společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a sítě NATURA 2000)

Podle programového dokumentu se očekávají mimo jiné tyto výsledky

  • snížení zatížení životního prostředí a ekologických rizik
  • zlepšení kvality ochrany životního prostředí
  • udržitelné nakládání s přírodními zdroji a přeshraniční koordinace
  • zajištění evropské soustavy chráněných území
  • rozvoj příhraničních přírodních oblastí
  • zachování, obnova a zlepšení biologické rozmanitosti
  • zvyšování kvality lokality
  • snižovaní ohrožení evropského systému ochrany
Internetové stránky Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020