Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí ministra č.j. MZP/2018/430/566, sp.zn. R/3647 ze dne 30.11.2018

Publikováno: 06.12.2018

Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí ministra č.j. MZP/2018/430/566, sp.zn. R/3647 ze dne 30.11.2018, kterým se vyhovuje rozkladu Ing. Hany Maříkové a spolku Volavka, pro ochranu přírody, krajiny a kulturního dědictví Vysočiny, z.s., proti opravnému rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII ze dne 21.5.2018, č.j. MZP/2018/560//929, ruší se napadené rozhodnutí MŽP a řízení se zastavuje.

Stáhněte si...