Stanovisko ke způsobu stanovení počtu provozních hodin spalovacích stacionárních zdrojů

Stanovisko odboru legislativního a odboru ochrany ovzduší ke způsobu stanovení počtu provozních hodin spalovacích stacionárních zdrojů podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Stáhněte si...