Sdělení odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším

Toto sdělení se týká povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů a kontrol těchto zdrojů podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb. (dále také jen „zákon o ochraně ovzduší“ nebo jen „zákon“). V rámci této novelizace zákona, která vstoupila v účinnost 1. září 2018, došlo k významným úpravám ustanovení § 17 odst. 1 písm. h), které jsou v této aktualizaci původního sdělení reflektovány.

Tato verze je aktualizována s ohledem na právní úpravu účinnou k 1. 9. 2018 a byla doplněna o bod 4.9 "Zvláštní případy ukládání sankcí" popisující ukládání sankcí příkazem na místě a dále o interpretaci postupu dle ČSN EN 303-5 pro kotle vyžadující zapojení akumulační nádoby ve vztahu k § 17 odst. 1. písm. a).

Stáhněte si...