Kódové označení vybraných údajů pro účely souhrnné provozní evidence podle zákona o ochraně ovzduší

Na základě přílohy č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje ve Věstníku MŽP číselníky pro ohlašování údajů souhrnné provozní evidence za rok 2018 (ohlašování v roce 2019). Číselníky jsou uvedeny podle označení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Stáhněte si...