Souhrnná data o odpadovém hospodářství za období 2009 - 2017

Souhrnná data o odpadovém hospodářství v České republice za období 2009 - 2017. Data o produkci odpadů a nakládání s nimi. Data jsou zpracována podle platného Matematického vyjádření výpočtu soustavy indikátorů odpadového hospodářství.