Legislativa

Zákon č. 165/2012 Sb., mimo jiné novelizoval zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který zahrnuje problematiku odpadních solárních panelů do právního rámce nakládání s elektroodpady. Obdobný krok byl realizován na úrovni Evropské unie v rámci přepracování směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Dále byla zpracována novela vyhlášky č. 352/2005 Sb., která upřesnila některá ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v souvislosti s nakládáním se solárními panely.