Slavnostní představení zprávy Evropské životní prostředí - stav a výhled 2020

Kdy: 2. prosince 2020, 14:00-17:00
Kde: online, odkaz k připojení: https://slideslive.com/cenia/live

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v rámci svého mandátu každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech. Tyto zprávy se vypracovávají od roku 1995. Hodnotí stav a výhled evropského životního prostředí a slouží jako podklad pro činnost a vývoj politik EU. Zprávy hodnotí trendy, monitorují dosažený pokrok směrem ke stanoveným cílům a příležitosti pro politiku EU z hlediska jejího možného přispění k dosahování dlouhodobých cílů.

Zpráva Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020) představuje dosud nejkomplexnější integrované hodnocení publikované EEA a první, jež se zabývá systémovými výzvami v rámci transformace k udržitelnému rozvoji, které musíme jako společnost uskutečnit. Vychází z 25 let zkušeností s daty, analýzami a politikou EU a čerpá z poznatků unikátní sítě evropských členských zemí – Eionet.

V České republice proběhne slavnostní představení, s ohledem na přetrvávající aktuální epidemiologickou situaci, online, a to 2. prosince 2020 ve 14 hodin.

Program:
  • 14:00–14:10: Úvod
  • 14:10–14:50: Globální perspektivy životního prostředí: trendy a megatrendy,  Miroslav Havránek, ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí (včetně diskuze)
  • 14:50–16:00: SOER 2020, Hans Bruyninckx, ředitel Evropské agentury pro životní prostředí (včetně diskuze)
  • 16:00–16:50: Znečištění životního prostředí v ČR, Tomáš Cajthaml, zástupce ředitele Ústavu pro životní prostředí, předseda oborové rady, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (včetně diskuze)
  • 16:50–17:00: shrnutí, uzavření programu

Jazyk: čeština (s výjimkou příspěvku H. Bruyninckxe, který bude v angličtině)

Odkaz na připojení k programu: https://slideslive.com/cenia/live.

Další průběžně doplňované detaily najdete na těchto webových stránkách a také na facebookovém profilu CENIA.