Procesní metodiky resortu životního prostředí vedoucí ke snižování administrativy

Projekt „Příprava, rozvoj a zavádění procesních metodik resortu životního prostředí vedoucích ke snižování administrativy„ realizuje Ministerstvo životního prostředí rovněž za podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivní veřejné správy je projektu. Hlavním cílem projektu je přispět k racionalizaci procedur při definování cílů, opatření a výběru nástrojů, při tvorbě věcných podkladů k návrhům zákonů a při přezkumu regulace u platných právních předpisů. Dosáhne se tak větší efektivity a transparentnosti při zajišťování těchto agend v rámci MŽP a snížení administrativy především ve vztahu k dalším dotčeným subjektů.

Stáhněte si...