Národní program Životní prostředí - výzva č. 6/2018

Výzva č. 6/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Snížení světelného znečištění v chráněných krajinných oblastech“

Obce ležící mimo chráněnou krajinnou oblast a města Praha, Brno, Ostrava, Olomouc a Liberec mohou žádat o stejnou dotaci z Programu EFEKT, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Cílem výzvy je:
  • snížit světelné znečištění a dosáhnout úspor energie v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do chráněných krajinných oblastí a zároveň počet jejich obyvatel je menší než 100 tisíc.
Předmětem podpory:
  • rekonstrukce či úprava soustav veřejného osvětlení v obcích.
Oprávnění příjemci:
  • obce a městské části;
  • příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí;
  • obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části.

Alokace: 30 mil. Kč
Výše podpory: 50 % z celkových způsobilých výdajů
Příjem žádostí: 1. 9. - 31. 10. 2018

Výzva je koncipována jako jednokolová soutěžní.

Dokumenty související s Výzvou: