Směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Směrnice 2003/87/ES je základním legislativním pramenem systému obchodování s emisními povolenkami. Její poslední novela, 2009/29/ES, přináší řadu změn pro třetí obchodovací období 2013-2020 a do českého právního řádu byla transponována zákonem č. 383/2012 Sb.

Stáhněte si...