Metodika sledování kontaminace ovzduší v okolí veřejných komunikací

V rámci projektu Výzkumu a vývoje "Zelené technologie pro ochranu ovzduší", který zpracovává RNDr. Tomáš Vaněk z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, byla zpracována metodika, která se zabývá monitoringem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) na povrchu listů. Protože významným zdrojem PAH jsou zejména spalovací motory, využívá metodika přirozeného systému usazování polutantů v místní vegetaci v okolí frekventovaných komunikací. Výsledky získané tímto postupem mohou být následně využity orgány místní samosprávy a státní správy. Informace o absorbční kapacitě listů různých druhů dřevin mohou především posloužit jako vodítko při výběru druhů pro výsadbu ochranné zeleně podél dopravně vytížených komunikací.

Stáhněte si...