Dvoudenní školení pro uchazeče o udělení autorizace SEA a EIA

Kdy: 24.-25. března 2020
Kde: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 (místnost č. 432)

V prostorách MŽP proběhne ve dnech 24. – 25. 3. 2020 dvoudenní školení pro uchazeče o udělení autorizace SEA a EIA

Důležitost technické ochrany životního prostředí a jejích preventivních nástrojů v dnešní době roste. Mezi těmito nástroji jsou mj. i procesy SEA a EIA. Jde o jednu ze stěžejních agend v gesci MŽP. Zásadní postavení v těchto procesech pak zaujímají autorizované osoby podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odborná činnost těchto autorizovaných osob je v těchto procesech nepostradatelná a nenahraditelná. Dostatečný počet aktivních autorizovaných osob je pro tuto oblast klíčový.

Nároky na odbornost těchto osob jsou vysoké, a to zejména z důvodu nutného přesahu jejich odbornosti nejen do všech oblastí (složek) životního prostředí, ale i veřejného zdraví a dalších. Od toho se odvíjí i náročnost zkoušky odborné způsobilosti, jejíž úspěšné absolvování je jednou z nutných podmínek pro získání autorizace.

Za účelem zvyšování odborností budoucích autorizovaných osob a za účelem zvýšení úspěšnosti při zkoušce odborné způsobilosti se MŽP rozhodlo podpořit školení, které povedou především externí odborníci s celoživotní praxí v oboru. Na výkladu se budou částečně podílet i pracovníci odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP.

Cílem školení je přispět k odborné připravenosti uchazečů o udělení autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. na zkoušku odborné způsobilosti. Účastnící školení získají základní přehled o jednotlivých právních předpisech, o odborných zdrojích podkladů z hlediska jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví, o nejdůležitějších aspektech u těchto složek i o průběhu zkoušky odborné způsobilosti a řízení o udělení autorizace.

Bližší informace a přihláška (PDF)