Školení povodňových organů

Ministerstvo životního prostředí se na základě §81 vodního zákona účastní v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi odborné přípravy pracovníků povodňových orgánů.

Podle §79 a §80 vodního zákona organizují povodňové orgány krajů a obcí s rozšířenou působností odborná školení a výcvik pro členy povodňových orgánů nižších stupňů.