Školení odborně způsobilých osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených dle §15a vodního zákona

Dne 24. 4. 2018 bude odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí pořádáno školení k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona. Na základě tohoto školení a úspěšného složení závěrečného testu bude vydáno pověření odborně způsobilých osob dle § 59 vodního zákona. Školení je zároveň určené i pro zájemce o prodloužení stávajícího pověření. Své přihlášky ke školení, prosím, zašlete nejpozději do 13. 4. 2018 na e-mailové adresy ivana.bederkova@mzp.cz a lenka.komarkova@mzp.cz. Podkladové materiály a potřebné informace budou účastníkům školení zaslány e-mailem do 18. 4. 2018. Počet míst na školení je omezen na 35 účastníků.